Istraživanje: UTICAJ COVID-19 KRIZE NA POSLOVANJE PODUZETNICA

Istraživanje-Covid 19-Poduzetnice BiH

Udruženje poslovnih žena u BiH u partnerstvu sa GCF sprovodi istraživanje o uticaju COVID-19 krize na poslovanje poduzetnica. Rezultati istraživanja su veoma važni kako bismo bolje sagledali najveće probleme i izazove sa kojima se privrednice susreću u radu. Također, na osnovu dobivenih rezultata moći ćemo kvalitetnije odrediti pravac svog djelovanja i vrstu podrške koja je poduzetnicama potrebna. Prema informacijama o iskustvima i problemima pokušat ćemo napraviti određene korake kako bismo spremni dočekali sve ono što slijedi nakon pandemije.

Istraživanje je anonimno i u istraživanju učestvujete tako što ćete na klikom na link pristupiti upitniku, za čije popunjavanje Vam treba 5-6 minuta.

https://bit.ly/UPZBiHCV-19

Hvala na izdvojenom vremenu,

Udruženje poslovnih žena u BiH