Nominacije za nagradu “Snaga izvrsnosti”

Poduzetništvo Live

 • Lamija Beganović-Uzunović
  Detaljno
 • Sabina Krivdić
  Detaljno
 • Cvija Krajišnik
  Detaljno
 • Naida Pandžić
  Detaljno
 • Anila Gajević
  Detaljno
 • Larisa Pejić
  Detaljno
 • Zdenka Udovičić
  Detaljno
 • Zrinka Kraljević
  Detaljno
 • BosiljkaDejanović
  Detaljno
 • Milica Zubčević Anđelić
  Detaljno
 • Amra Žužić-Bećirbegović
  Detaljno
 • Erna Šošević
  Detaljno
 • Fadila Milavica
  Detaljno
 • Lidija Jelčić
  Detaljno
 • Belma Čorbo
  Detaljno
 • Marija Vukoja
  Detaljno
 • Zorica Mećava
  Detaljno
 • Dijana Jelić
  Detaljno
 • Aleksandra Delić
  Detaljno
 • Emina Talić-Hakanović
  Detaljno
 • Nada Brezar
  Detaljno
 • Vera Kapetanović Bujak
  Detaljno
 • Amela Hujdur Bubalo
  Detaljno
 • Zerina Gegić
  Detaljno
 • Aida Skorupan
  Detaljno
 • Maida Maja Ahmetović
  Detaljno
 • Meliha Klopić Murtić
  Detaljno
 • Edina Fazlić
  Detaljno
 • Ajla Huremović
  Detaljno
 • Alma Hodžić Badić
  Detaljno
 • Selma Omeragić
  Detaljno

Nauka i obrazovanje Live

 • Amna Dervišagić
  Detaljno
 • Dženita Demir
  Detaljno
 • Anisa Šišić-Topalović
  Detaljno
 • Adela Dobrić
  Detaljno
 • Emina Sijahović
  Detaljno
 • Mirjana Gavrić-Hopić
  Detaljno
 • Seada Kuštrić
  Detaljno
 • Ankica Baković
  Detaljno
 • Adla Kahrić
  Detaljno
 • Amina Delić-Zimić
  Detaljno
 • Fikreta Čobo
  Detaljno
 • Lejla Kovačević
  Detaljno
 • Amira Sućeska
  Detaljno
 • Jelica Galić
  Detaljno
 • Ljiljana Krneta
  Detaljno
 • Suada Karić
  Detaljno
 • Šefika Softić
  Detaljno
 • Merisa Karić
  Detaljno

Društveni angažman Live

 • Nina Grebo
  Detaljno
 • Samra Šakanović
  Detaljno
 • Aida Hrnjić
  Detaljno
 • Vlasta Marković
  Detaljno
 • Zilha Isić-Nadžak
  Detaljno
 • Žana Alpeza
  Detaljno
 • Elma Mustajbašić
  Detaljno
 • Jasenka Jarebica
  Detaljno
 • Olivera Nedić
  Detaljno
 • Eldina Hećimović Kukuljević
  Detaljno
 • Nada Budiša
  Detaljno
 • Vanja Spaho
  Detaljno
 • Dajana Cvjetković
  Detaljno
 • AMRA NADAREVIĆ VODENČAREVIĆ
  Detaljno
 • Elvedina Dina Alić
  Detaljno
 • Nives Skoko Žanić
  Detaljno
 • Lidija Sejdinović
  Detaljno
 • Mirjana Vlaho
  Detaljno
 • Anesa Agović
  Detaljno
 • Azemina Ahmedbgović
  Detaljno
 • Amela Lala Lučkin
  Detaljno
 • Umihana Krličević-Omerović
  Detaljno
 • Amela Sirovina
  Detaljno
 • Branka Jurić
  Detaljno
 • Anka Izetbegović
  Detaljno
 • Jadranka Miličević
  Detaljno
 • Belma Šoljanin
  Detaljno
 • Darija Rebac
  Detaljno
 • Elma Slabić
  Detaljno
 • Magdalena Mišković
  Detaljno
 • Selma Avdić
  Detaljno
 • Mirjana Kapetanović
  Detaljno
 • Merita Tirić- Čampara
  Detaljno
 • Snežana Kutlešić-Stević
  Detaljno
 • Adisa Hotić
  Detaljno
 • Ajna Jusić
  Detaljno
 • Boška Boba Ćavar
  Detaljno
 • Lilien Kovač
  Detaljno
 • Milka Stanišić
  Detaljno
 • Senita Slipac Kalamujić
  Detaljno
 • Svjetlana Trifunović
  Detaljno
 • Lejla Tinjić Zaimović
  Detaljno
 • Marijola Čolak
  Detaljno
 • Milica Ijačić
  Detaljno
 • Fatima Klempić Dautbašić
  Detaljno
 • Vesna Nemec Klisura
  Detaljno
 • Elvira Zeba
  Detaljno
 • MIRSADA ĆULOV
  Detaljno
 • Mubera Hodžić-Lemeš
  Detaljno
 • Zehrina Karić
  Detaljno
 • Armina Čerkić
  Detaljno
 • Hazima Pecirep
  Detaljno
 • Zorica Šarenac
  Detaljno
 • Svjetlana Haračić
  Detaljno

Mediji i kultura Live

 • Meliha Mulahalilović-Žiško
  Detaljno
 • Besima Svraka
  Detaljno
 • Snježana Galić
  Detaljno
 • Mandica Živković
  Detaljno
 • Dijana Raković
  Detaljno
 • Alma Hrasnica Dervišević
  Detaljno
 • Amela Sejdić
  Detaljno
 • Vesna Račić
  Detaljno
 • Sanijela Matković
  Detaljno
 • Aida Cerić
  Detaljno
 • Olivera Dodig
  Detaljno
 • Selma Selman
  Detaljno
 • Ika Ferer Gotić
  Detaljno
 • Elvira Aganović
  Detaljno
 • MELITA MUJADŽIĆ
  Detaljno

Sport Live

 • Mara Lakić-Brčaninović
  Detaljno
 • Samira Hurem
  Detaljno
 • Nudžejma Softić
  Detaljno
 • Bibija Kerla
  Detaljno
 • Suzana Toplić-Berberović
  Detaljno
 • Sanita Dizdarević
  Detaljno
 • Arijana Vojić
  Detaljno
 • Josipa Tomić
  Detaljno

Opstanak Live

 • Sabaheta Koshi
  Detaljno
 • Bahrija Subašić
  Detaljno
 • Hasiba Omerović
  Detaljno
 • Senija Sena Džomba
  Detaljno
 • Amira Jahić
  Detaljno
 • Ljilja Slišković
  Detaljno
 • Nataša Miskin
  Detaljno
 • Vanja Semić
  Detaljno
 • Sena Đurica
  Detaljno
 • Valentina Pervić Halilović
  Detaljno
 • Fata Orlović
  Detaljno
 • Snežana Misita
  Detaljno
 • Slavica Savković
  Detaljno

Poljoprivreda Live

 • Rubina Džanović
  Detaljno
 • Fatima Gerzić
  Detaljno
 • Amina Muharemagić
  Detaljno
 • Joka Hasić
  Detaljno
 • Vesna Filipović
  Detaljno
 • Ruža Vlajković
  Detaljno
 • Dragana Aćić
  Detaljno
 • Mirela Kubura
  Detaljno
 • Devleta Pamukčić
  Detaljno
 • Indira Omeragić
  Detaljno
 • Alma Čamdžić
  Detaljno
 • Mejra Halilović
  Detaljno
 • Slobodanaka Popović
  Detaljno
 • Danka Mikulić
  Detaljno
 • Sabina Zekić i Desanka Nikolić
  Detaljno
 • Mersiha Skejić
  Detaljno
 • MELISA HASANSPAHIĆ
  Detaljno
 • Nasiha Džaka
  Detaljno
 • Adela Vileš-Bektaš
  Detaljno
 • Ifeta Mejremić i Safeta Beganović
  Detaljno
 • Sanja Đermanović
  Detaljno