OKRUGLI STO “PRAVO NA RAD I PRISTUP RADU” U OKVIRU INICIJATIVE – UKLJUČIMO ŽENE U PROCESE PROMJENA

U Sarajevu je održan okrugli sto na temu “Pravo na rad i pristup radu” u okviru inicijative - Uključimo Žene u Procese Promjena / Include Women in Change Processes, 13. decembra ove godine.

Zajednička inicijativa koja nosi naslov - Uključimo Žene u Procese Promjene /
Include Women in Change Processes pokrenuta je od Ureda specijalnog
predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini, Švedske agencije za
međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i fondacije Kvinna till Kvinna. Cilj joj je
okupiti žene u svrhu prikupljanja njihovih razmišljanja o aktuelnim pitanjima i budućnosti Bosne i Hercegovine.
Inicijativa je pokrenuta 13. decembra na samom okruglom stolu o pravu na rad i pristupu radu. Razgovaralo se o pitanjima kao što su diskriminacija na radnom mjestu, podrška poduzetnicama i neplaćeni neformalni rad.
Okrugli sto je završen panel diskusijom o ženskim pravima i rodnoj
ravnopravnosti u BiH i europskim integracijama. U diskusiji su učestvovali
specijalni predstavnik Europske unije i šef Delegacije Europske unije u BiH,
ambasador Lars-Gunnar Wigemark, i ambasador Švedske u BiH Anders
Hagelberg.