Nominacije za nagradu “Snaga izvrsnosti”

Poduzetništvo Live

 • Lamija Beganović-Uzunović
  Detaljno
  25% 1 / 4
 • Sabina Krivdić
  Detaljno
  0% 0 / 4
 • Cvija Krajišnik
  Detaljno
  0% 0 / 4
 • Naida Pandžić
  Detaljno
  0% 0 / 4
 • Anila Gajević
  Detaljno
  0% 0 / 4
 • Larisa Pejić
  Detaljno
  0% 0 / 4
 • Zdenka Udovičić
  Detaljno
  0% 0 / 4
 • Zrinka Kraljević
  Detaljno
  0% 0 / 4
 • BosiljkaDejanović
  Detaljno
  0% 0 / 4
 • Milica Zubčević Anđelić
  Detaljno
  0% 0 / 4
 • Amra Žužić-Bećirbegović
  Detaljno
  0% 0 / 4
 • Erna Šošević
  Detaljno
  0% 0 / 4
 • Fadila Milavica
  Detaljno
  50% 2 / 4
 • Lidija Jelčić
  Detaljno
  25% 1 / 4
 • Belma Čorbo
  Detaljno
  0% 0 / 4
 • Marija Vukoja
  Detaljno
  0% 0 / 4
 • Zorica Mećava
  Detaljno
  0% 0 / 4
 • Dijana Jelić
  Detaljno
  0% 0 / 4
 • Aleksandra Delić
  Detaljno
  0% 0 / 4
 • Emina Talić-Hakanović
  Detaljno
  0% 0 / 4
 • Nada Brezar
  Detaljno
  0% 0 / 4
 • Vera Kapetanović Bujak
  Detaljno
  0% 0 / 4
 • Amela Hujdur Bubalo
  Detaljno
  0% 0 / 4
 • Zerina Gegić
  Detaljno
  0% 0 / 4

Nauka i obrazovanje Live

 • Amna Dervišagić
  Detaljno
  0% 0 / 25
 • Dženita Demir
  Detaljno
  8% 2 / 25
 • Anisa Šišić-Topalović
  Detaljno
  0% 0 / 25
 • Adela Dobrić
  Detaljno
  0% 0 / 25
 • Emina Sijahović
  Detaljno
  0% 0 / 25
 • Mirjana Gavrić-Hopić
  Detaljno
  0% 0 / 25
 • Seada Kuštrić
  Detaljno
  0% 0 / 25
 • Ankica Baković
  Detaljno
  0% 0 / 25
 • Adla Kahrić
  Detaljno
  0% 0 / 25
 • Amina Delić-Zimić
  Detaljno
  0% 0 / 25
 • Fikreta Čobo
  Detaljno
  92% 23 / 25
 • Lejla Kovačević
  Detaljno
  0% 0 / 25

Društveni angažman Live

 • Nina Grebo
  Detaljno
  0% 0 / 5
 • Samra Šakanović
  Detaljno
  20% 1 / 5
 • Aida Hrnjić
  Detaljno
  0% 0 / 5
 • Vlasta Marković
  Detaljno
  0% 0 / 5
 • Zilha Isić-Nadžak
  Detaljno
  0% 0 / 5
 • Žana Alpeza
  Detaljno
  0% 0 / 5
 • Elma Mustajbašić
  Detaljno
  0% 0 / 5
 • Jasenka Jarebica
  Detaljno
  0% 0 / 5
 • Olivera Nedić
  Detaljno
  0% 0 / 5
 • Eldina Hećimović Kukuljević
  Detaljno
  0% 0 / 5
 • Nada Budiša
  Detaljno
  0% 0 / 5
 • Vanja Spaho
  Detaljno
  0% 0 / 5
 • Dajana Cvjetković
  Detaljno
  0% 0 / 5
 • AMRA NADAREVIĆ VODENČAREVIĆ
  Detaljno
  0% 0 / 5
 • Elvedina Dina Alić
  Detaljno
  0% 0 / 5
 • Nives Skoko Žanić
  Detaljno
  0% 0 / 5
 • Lidija Sejdinović
  Detaljno
  0% 0 / 5
 • Mirjana Vlaho
  Detaljno
  0% 0 / 5
 • Anesa Agović
  Detaljno
  0% 0 / 5
 • Azemina Ahmedbgović
  Detaljno
  20% 1 / 5
 • Amela Lala Lučkin
  Detaljno
  0% 0 / 5
 • Umihana Krličević-Omerović
  Detaljno
  0% 0 / 5
 • Amela Sirovina
  Detaljno
  0% 0 / 5
 • Branka Jurić
  Detaljno
  0% 0 / 5
 • Anka Izetbegović
  Detaljno
  0% 0 / 5
 • Jadranka Miličević
  Detaljno
  0% 0 / 5
 • Belma Šoljanin
  Detaljno
  0% 0 / 5
 • Darija Rebac
  Detaljno
  0% 0 / 5
 • Elma Slabić
  Detaljno
  0% 0 / 5
 • Magdalena Mišković
  Detaljno
  0% 0 / 5
 • Selma Avdić
  Detaljno
  0% 0 / 5
 • Mirjana Kapetanović
  Detaljno
  0% 0 / 5
 • Merita Tirić- Čampara
  Detaljno
  0% 0 / 5
 • Snežana Kutlešić-Stević
  Detaljno
  0% 0 / 5
 • Adisa Hotić
  Detaljno
  0% 0 / 5
 • Ajna Jusić
  Detaljno
  20% 1 / 5
 • Boška Boba Ćavar
  Detaljno
  0% 0 / 5
 • Lilien Kovač
  Detaljno
  0% 0 / 5
 • Milka Stanišić
  Detaljno
  0% 0 / 5
 • Senita Slipac Kalamujić
  Detaljno
  0% 0 / 5
 • Svjetlana Trifunović
  Detaljno
  40% 2 / 5
 • Lejla Tinjić Zaimović
  Detaljno
  0% 0 / 5

Mediji i kultura Live

 • Meliha Mulahalilović-Žiško
  Detaljno
  100% 2 / 2
 • Besima Svraka
  Detaljno
  0% 0 / 2
 • Snježana Galić
  Detaljno
  0% 0 / 2
 • Mandica Živković
  Detaljno
  0% 0 / 2
 • Dijana Raković
  Detaljno
  0% 0 / 2
 • Alma Hrasnica Dervišević
  Detaljno
  0% 0 / 2
 • Amela Sejdić
  Detaljno
  0% 0 / 2
 • Vesna Račić
  Detaljno
  0% 0 / 2
 • Sanijela Matković
  Detaljno
  0% 0 / 2
 • Aida Cerić
  Detaljno
  0% 0 / 2
 • Olivera Dodig
  Detaljno
  0% 0 / 2
 • Selma Selman
  Detaljno
  0% 0 / 2

Sport Live

 • Mara Lakić-Brčaninović
  Detaljno
  0% 0 / 2
 • Samira Hurem
  Detaljno
  100% 2 / 2
 • Nudžejma Softić
  Detaljno
  0% 0 / 2
 • Bibija Kerla
  Detaljno
  0% 0 / 2
 • Suzana Toplić-Berberović
  Detaljno
  0% 0 / 2
 • Sanita Dizdarević
  Detaljno
  0% 0 / 2
 • Arijana Vojić
  Detaljno
  0% 0 / 2

Opstanak Live

 • Sabaheta Koshi
  Detaljno
  0% 0 / 2
 • Bahrija Subašić
  Detaljno
  0% 0 / 2
 • Hasiba Omerović
  Detaljno
  0% 0 / 2
 • Senija Sena Džomba
  Detaljno
  0% 0 / 2
 • Amira Jahić
  Detaljno
  0% 0 / 2
 • Ljilja Slišković
  Detaljno
  0% 0 / 2
 • Nataša Miskin
  Detaljno
  0% 0 / 2
 • Vanja Semić
  Detaljno
  100% 2 / 2
 • Sena Đurica
  Detaljno
  0% 0 / 2
 • Valentina Pervić Halilović
  Detaljno
  0% 0 / 2

Poljoprivreda Live

 • Rubina Džanović
  Detaljno
  0% 0 / 1
 • Fatima Gerzić
  Detaljno
  0% 0 / 1
 • Amina Muharemagić
  Detaljno
  0% 0 / 1
 • Joka Hasić
  Detaljno
  100% 1 / 1
 • Vesna Filipović
  Detaljno
  0% 0 / 1
 • Ruža Vlajković
  Detaljno
  0% 0 / 1
 • Dragana Aćić
  Detaljno
  0% 0 / 1
 • Mirela Kubura
  Detaljno
  0% 0 / 1
 • Devleta Pamukčić
  Detaljno
  0% 0 / 1
 • Indira Omeragić
  Detaljno
  0% 0 / 1
 • Alma Čamdžić
  Detaljno
  0% 0 / 1
 • Mejra Halilović
  Detaljno
  0% 0 / 1
 • Slobodanaka Popović
  Detaljno
  0% 0 / 1
 • Danka Mikulić
  Detaljno
  0% 0 / 1
 • Sabina Zekić i Desanka Nikolić
  Detaljno
  0% 0 / 1
 • Mersiha Skejić
  Detaljno
  0% 0 / 1