Nominacije za nagradu “Snaga izvrsnosti”

Poduzetništvo Live

 • Lamija Beganović-Uzunović
  Detaljno
 • Sabina Krivdić
  Detaljno
 • Vanja Spaho
  Detaljno
 • Cvija Krajišnik
  Detaljno
 • Naida Pandžić
  Detaljno

Nauka i obrazovanje Live

 • Amna Dervišagić
  Detaljno
 • Dženita Demir
  Detaljno
 • Anisa Sisic-Topalovic
  Detaljno

Društveni angažman Live

 • Nina Grebo
  Detaljno
 • Samra Šakanović
  Detaljno
 • Aida Hrnjić
  Detaljno
 • Vlasta Marković
  Detaljno
 • Zilha Isić-Nadžak
  Detaljno
 • Žana Alpeza
  Detaljno
 • Elma Mustajbašić
  Detaljno
 • Dijana Raković
  Detaljno
 • Jasenka Jarebica
  Detaljno
 • Olivera Nedić
  Detaljno

Mediji i kultura Live

 • Meliha Mulahalilović-Žiško
  Detaljno
 • Besima Svraka
  Detaljno
 • Snježana Galić
  Detaljno

Sport Live

 • Mara Lakić-Brčaninović
  Detaljno
 • Samira Hurem
  Detaljno

Opstanak Live

 • Sabaheta Koshi
  Detaljno
 • Bahrija Subašić
  Detaljno
 • Hasiba Omerović
  Detaljno

Poljoprivreda Live

 • Rubina Džanović
  Detaljno
 • Fatima Gerzić
  Detaljno