Nominacije za nagradu “Snaga izvrsnosti”

Poduzetništvo Live

 • Lamija Beganović-Uzunović
  Detaljno
 • Sabina Krivdić
  Detaljno
 • Cvija Krajišnik
  Detaljno
 • Naida Pandžić
  Detaljno
 • Anila Gajević
  Detaljno
 • Larisa Pejić
  Detaljno
 • Zdenka Udovičić
  Detaljno

Nauka i obrazovanje Live

 • Amna Dervišagić
  Detaljno
 • Dženita Demir
  Detaljno
 • Anisa Šišić-Topalović
  Detaljno
 • Adela Dobrić
  Detaljno
 • Emina Sijahović
  Detaljno

Društveni angažman Live

 • Nina Grebo
  Detaljno
 • Samra Šakanović
  Detaljno
 • Aida Hrnjić
  Detaljno
 • Vlasta Marković
  Detaljno
 • Zilha Isić-Nadžak
  Detaljno
 • Žana Alpeza
  Detaljno
 • Elma Mustajbašić
  Detaljno
 • Jasenka Jarebica
  Detaljno
 • Olivera Nedić
  Detaljno
 • Eldina Hećimović Kukuljević
  Detaljno
 • Nada Budiša
  Detaljno
 • Vanja Spaho
  Detaljno
 • Dajana Cvjetković
  Detaljno
 • AMRA NADAREVIĆ VODENČAREVIĆ
  Detaljno
 • Elvedina Dina Alić
  Detaljno
 • Nives Skoko Žanić
  Detaljno

Mediji i kultura Live

 • Meliha Mulahalilović-Žiško
  Detaljno
 • Besima Svraka
  Detaljno
 • Snježana Galić
  Detaljno
 • Mandica Živković
  Detaljno
 • Dijana Raković
  Detaljno
 • Alma Hrasnica Dervišević
  Detaljno

Sport Live

 • Mara Lakić-Brčaninović
  Detaljno
 • Samira Hurem
  Detaljno
 • Nudžejma Softić
  Detaljno
 • Bibija Kerla
  Detaljno

Opstanak Live

 • Sabaheta Koshi
  Detaljno
 • Bahrija Subašić
  Detaljno
 • Hasiba Omerović
  Detaljno

Poljoprivreda Live

 • Rubina Džanović
  Detaljno
 • Fatima Gerzić
  Detaljno
 • Amina Muharemagić
  Detaljno