Aida Zubčević jedna od četiri dobitnice Oxfam svjetske nagrade za ekonomsko osnaživanje žena

Obilježavajući Međunarodni dan žena, Oxfamov HUB Znanja za ekonomsko   osnaživanje žena, svake godine dodjeljuje nagradu liderkama prepoznatim u njihovoj zajednici.

Ove godine Oxfam je, birajući između 43 žene u 32 zemlje svijeta (pogledajte sve nominovane žene), za jednu od dobitnica ove svjetske nagrade odabrao Aidu Zubčević, predsjednicu Udruženja poslovnih žena u Bosni i Hercegovini.

Udruženje se posvetilo radu sa ženama iz ruralnih područja u borbi protiv diskriminatornih praksi, radeći na osnaživanju i obrazovanju žena, kako bi ostvarile svoja ekonomska prava. Osporavanjem tradicionalnih normi i stvaranjem jakih partnerskih odnosa sa parlamentarkama, Aida Zubčević i njene kolegice rade na razvoju Strategije za razvoj ženskog poduzetništva, koja treba dovesti do poboljšanja socijalnog statusa žena a samim tim i do ekonomske dobrobiti cijele zajednice.

Aida Zubčević je osim Udruženja, izgradila i platformu sa jasnom adresom gdje vizionarke , osim svakodnevnog ohrabrenja, mogu dobiti upute i obuku, kao i punu podršku za pokretanje i razvoj svojih preduzeća, bez obzira na sektor ili područje iz kojeg dolaze. Tako će i ove godine oko stotinu poduzetnica iz regiona imati priliku da od 23. do 25. maja učestvuje u Danima ženskog poduzetništva radeći na jačanju ženskog poduzetništva kao neiskorištenom ekonomskom potencijalu naše zemlje.

Bez obzira na značajan napredak u promociji rodne ravnopravnosti, ostaje strukturalna prepreka za ekonomsko osnaživanje žena u neravnopravnom svijetu. Zajedno sa Oxfamom, Udruženje poslovnih žena u Bosni i Hercegovini, u sklopu projekta FAI – Inkluzivni poljoprivredni lanci za održivi razvoj ruralnih područja u Bosni i Hercegovini i Albaniji, koji finansira Intesa SanPaolo Banka, radi na kreiranju izrade prijedloga za praktične politike (policy paper)  i na kampanji podizanja svijesti kada se radi o nejednakosti u ruralnim područjima Bosne i Hercegovine. Želja nam je da pokažemo da je moguće postići ekonomsko osnaživanje žena, da je potrebno da muškarci i žene rade podjednako i zajedno, razvijajući ekonomiju za sve ljude a ne samo za one bogate.

Winnie Byanyima, izvršna direktorica Oxfam International, na Međunarodni dan žena objavit će imena četiri pobjednice koje rade na jačanju ekonomskih mogućnosti za žene, pružajući ženama dostojanstveniju i važniju ulogu kada se nađu na tržištu rada, ali i na društvenim i političkim promjenama koje će ženama omogućiti ostvarivanje ekonomskih prava. Mijenjajući ekonomska prava u našoj državi, mijenjamo i tradicionalne norme, utječemo na diskriminaciju žena omogućavajući svakoj djevojčici da sanja i ostvari iste snove kao i svaki dječak.

Oxfam