ANALIZA ŽENA NA VODEĆIM POZICIJAMA U BIH ZA 2015.GODINU

U analizu smo uključili sva aktivna preduzeća u Bosni i Hercegovini. U brojeve nisu uključena udruženja, klubovi i samostalni preduzetnici, jer se kod njih spol ne može dolučiti zbog neupisanih direktora – subjekt nije vođen kao pravno lice sa kapitalom i nema upisa osobe za zastupanje u strukturi koja omogućava identifikaciju spola.

Broj preduzeća
Entitet Muški
menadžment
Ženski
menadžment
Ukupno Udio preduzeća sa
ženskim menadžmentom
FBiH 14.955 4.875 19.830 24,58%
Distrikt Brčko 796 195 991 19,68%
RS 11.946 3.574 15.520 23,03%
Svi 27.697 8.644 36.341 23,79%

Najveći udio aktivnih preduzeća sa ženskim menadžmentom je u Federaciji BiH, to je ¼ svih preduzeća, a najmanji u Distrikt Brčko. Udio svih preduzeća sa ženskim menadžmentom u državi je 23,8%.

Najveći broj je u Banja Luci i to 1.635 i u Sarajevu 1.556. A takva je i generalna koncentracija registriranih  preduzeća u državi.

 

Broj preduzeća
  Muški
menadžment
Ženski
menadžment
Ukupno Udio preduzeća sa
ženskim menadžmentom
Blokiran na dan 20.3.2015 5.589 1.529 7.118 21,48%
Poreski dužnik 628 171 799 21,40%
Insolventan 498 191 689 27,72%
Normalno posluje 20.982 6.753 27.735 24,35%
Ukupno 27.697 8.644 36.341 23,79%
         
Izbrisan 1.210 512 1.722 29,73%

 

Pogled na kritične pokazatelje iz poslovanja pokazuje da je dio preduzeća sa problemima manji u firmama sa ženskim menadžmentom. 23,5% svih preduzeća sa kritičnim faktorom u poslovanju je sa ženskim menadžmentom. Ako pogledamo izbrisane firme u zadnjoj godini, manje od 30% njih je bilo sa ženskim menadžmentom.

Broj preduzeća
Glavna grana djelatnosti Muški
menadžment
Ženski
menadžment
Ukupno Udio preduzeća sa
ženskim menadžmentom
Q 333 263 596 44,13%
P 122 81 203 39,90%
K 78 43 121 35,54%
S 137 73 210 34,76%
N 338 149 487 30,60%
M 1.293 553 1.846 29,96%
I 383 161 544 29,60%
G 6.122 2.118 8.240 25,70%
J 562 184 746 24,66%
Nedefinirano 11.964 3.780 15.744 24,01%
L 209 60 269 22,30%
O 15 4 19 21,05%
R 128 33 161 20,50%
D 188 47 235 20,00%
C 3.313 802 4.115 19,49%
A 638 144 782 18,41%
H 1.266 282 1.548 18,22%
F 1.391 308 1.699 18,13%
B 157 31 188 16,49%
E 270 40 310 12,90%
Ukupno 28.907 9.156 38.063 24,05%

 

Kad gledamo sve firme koje su poslovale u zadnje tri godine, najviše preduzeća sa ženskim menadžmentom je registriranih u djelatnosti trgovine a najveći udio svih iz pojedinačne grane djelatnosti sa ženskim menadžmentom je iz djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi.

Broj preduzeća
Muški
menadžment
Ženski
menadžment
Ukupno Udio preduzeća sa
ženskim menadžmentom
Zaposleni 292.402 69.791 362.193 44,13%
Ukupni prihodi 41.275.033.220 КМ 8.981.420.495 КМ 50.256.453.715 КМ 39,90%

 

Preduzeća sa ženskim menadžmentom (tih je u ekonomiji 23,8%)  kreira 44,1% svih radnih mjesta i 39,9% ukupnih prihoda ekonomije.

Pokazatelj jasno daje sliku o uspješnosti i efikasnosti vođenja preduzeća.

PRIREMLJENO U SURADNJI SA BISNODE BH d.o.o.