Poziv za učešće u projektu “BIH WOMEN BASKET”

I Uvod

Udruženje poslovnih žena u BiH implementira projekat „BiH Women Basket” koji je podržan od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini u okviru programa „Osnaživanje žena“.

Cilj projekta je ekonomski osnažiti žene poduzetnice u Bosni i Hercegovini, a koje su aktivne u proizvodnji proizvoda od domaćih namirnica, te žene koje su aktivne u proizvodnji rukotvorina.

II Poziv za dostavljanje rukotvorina

Udruženje poslovnih žena u BiH poziva udruženja žena, te žene poduzetnice sa područja cijele Bosne i Hercegovine, a čije aktivnosti uključuju izradu rukotvorina da se prijave za učešće u projektu.

U okviru projekta, za dio rukotvorina, su planirane sljedeće aktivnosti:

  • Seminari o dizajnu proizvoda;
  • Podrška u plasmanu proizvoda;
  • Podrška u registraciji kooperative.

III Način prijave

Zainteresovane osobe trebaju popuniti prijavni obrazac koji se može preuzeti na web adresi Udruženja poslovnih žena u BiH www.upzbih.ba, te isti poslati na e-mail adresu: bhkorpa@upzbih.ba.

Prijavni obrazac možete tražiti i direktnim upitom na kontakte navedene u ovom pozivu.

Prijavni-obrazac handcraft

IV Vremenske odrednice

Prijave poslati na adresu bhkorpa@upzbih.ba najkasnije do 03. septembra 2018. godine.

Udruženje poslovnih žena u BiH će do 15. septembra 2018. godine izvršiti odabir, te poslati povratne informacije svim zainteresovanim koji u naznačenom periodu pošalju svoje prijave.

Napomena: Udruženje poslovnih žena u BiH zadržava pravo da ne prihvati poslane prijave, ne obrazlažući svoje odluke.

 

Kontakt:

Udruženje poslovnih žena u BiH
+38733204768
Jukićeva 70
71000 Sarajevo
bhkorpa@upzbih.ba