Poziv za učešće u projektu “BIH WOMEN BASKET”

I Uvod

Udruženje poslovnih žena u BiH implementira projekat „BiH Women Basket” koji je podržan od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini u okviru programa „Osnaživanje žena“.

Cilj projekta je ekonomski osnažiti žene poduzetnice u ruralnim područjima u Bosni i Hercegovini, a koje su aktivne u proizvodnji domaćih proizvoda od domaćih namirnica, te žene koje su aktivne u proizvodnji rukotvorina.

II Opis aktivnosti

Udruženje poslovnih žena u BiH poziva udruženja žena, te žene domaćice, poduzetnice i sve one koje su spremne da se udruže u formu koja će im omogućiti plasman proizvoda sa područja cijele Bosne i Hercegovine, a čije aktivnosti uključuju proizvodnju prehrambenih proizvoda dugog trajanja da se prijave za učešće u projektu.

U okviru projekta su planirane sljedeće aktivnosti:

  • Seminari o tehnologiji proizvodnje  i sigurnosti hrane u Sarajevu, Tuzli, Banja Luci i Mostaru (planirani u junu 2018. godine);
  • Sanitarna provjera proizvoda (planirano 20 proizvoda);
  • Podrška u pakovanju i brendiranju proizvoda (planirano 20 proizvoda);
  • Podrška u plasmanu proizvoda;
  • Podrška u registraciji kooperative (planirano 10 kooperativa).

III Način prijave

Zainteresovane osobe trebaju popuniti prijavni obrazac koji se može preuzeti na web adresi Udruženja poslovnih žena u BiH www.upzbih.ba, te isti poslati na mail adresu: info@upzbih.ba.

Prijavni obrazac možete tražiti i direktnim upitom na kontakte navedne u ovom pozivu.

IV Vremenske odrednice

Prijave poslati na adresu info@upzbih.ba najkasnije do 15. maja 2018. godine.

Udruženje poslovnih žena u BiH će do 21.05.2018. godine izvršiti odabir, te poslati povratne informacije svim zainteresovanim koji u naznačenom periodu pošalju svoje prijave.

Napomena: Udruženje poslovnih žena u BiH zadržava pravo da ne prihvati poslane prijave, ne obrazlažući svoje odluke.

Kontakt:

Udruženje poslovnih žena u BiH
+38733204768
info@upzbih.ba
Jukićeva 70
71 000 Sarajevo

Prijavni obrazac