RADIONICA – MOGUĆNOSTI KOJE NUDE EU FONDOVI ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I UNPREĐENJE POSLOVNOG OKRUŽENJA U BIH

MOGUĆNOSTI KOJE NUDE EU FONDOVI ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I  UNPREĐENJE POSLOVNOG OKRUŽENJA U BIH

Iskoristite naša znanja, jer mi ćemo Vam pomoći da iskoristite mogućnosti korištenja EU fondova.

Mi smo:

MF Plus i okupljamo stručnjake kojima je osnovni cilj naći odgovore klijentima kojima je neophodna konslutantska usluga, savjetovanje i procesi europskih integracija.

Cilj je:

Pomoći aplikantima iz BIH da pronađu javni poziv, da pripreme i izrade konačni projekat, te da im pomognemo pri upravljanju odobrenim projektom u skladu sa metodologijom koju propisuje Europska komisija.

Razlog je:

Kako bi dobili sredstva iz EU fondova, nužno je kvalitetno razraditi projektnu ideju i napisati projektni prijedlog koji zadovoljava sve uslove predmetnog poziva, pazeći pri tome na sve finese vezane uz strukturu i logiku prijave te prikladnu EU terminologiju. EU fondovi traže niz novih izazova u pripremi projektnih prijedloga i provedbi projekata koji su veoma složeni i zahtijevaju visok nivo stručnosti.

  • Informirati korisnike o mogućnostima financiranja iz EU fondova
  • Savjetovati u korištenju EU fondova.
  • Organizirati prezentaciju zainteresiranim grupama.

Kome smo namijenjeni:

Pojedincima, državnim institucijama, mladim, međunarodnim organizacijama,..

Vrijeme i mjesto održavanja:

Spa Hotel Terme, Hrasnička cesta 14, Ilidža  od 09:00 do 11:45 sati

Prijave na mail info@upzbih.ba.