UDRUŽENJE POSLOVNIH ŽENA U BIH ZAPOŠLJAVA !

Udruženje poslovnih žena u BiH traži

Projektnog menadžera/icu na određeno vrijeme

Udruženje poslovnih žena u BiH je neprofitna organizacija čiji je rad usmjeren na ekonomsko osnaživanje žena i mladih kroz poticanje poduzetništva, te podržavanje profesionalnog rasta i razvoja pojedinaca.

Naše aktivnosti uključuju obrazovanje, informisanje, umrežavanje, pružanje usluga poslovnog razvoja, te zagovaranje za bolji položaj žena i mladih u bh. društvu.

Projektni menadžer/ica, koju tražimo će sa članicama Udruženja, raditi na implementaciji projekata, posebno pružajući administrativnu, tehničku, te stručnu pomoć.

Osnovni zadaci i odgovornosti:

 • Podržava implementaciju projekata, obavljajući logističke i administrativne zadatke u vezi sa planiranjem i implementacijom projekata;
 • Asistira prilikom priprema nacrta prijedloga projekata za apliciranje kod domaćih i stranih donatora i sponzora;vrši potrebna istraživanja;
 • Pomaže u izvještavanju za projektne aktivnosti;
 • Prisustvuje sastancima i konferencijama u kapacitetu predstavnika/ce Udruženja i/ ili projekata, te izvještava o takvim događajima; predstavlja Udruženje u relevantnim medijskim istupima;
 • Održava veze sa saradnicima Udruženja;
 • Pomaže u planiranju i pripremi sastanaka, okruglihstolova i drugih događaja koje Udruženje organizuje;
 • Pomaže u održavanju web stranice Udruženja i naloga na društvenim mrežama;
 • Prevodi dokumentaciju i materijale sa engleskog na bosanski jezik i obrnuto;
 • Obavlja druge dodijeljene aktivnosti.

Poželjno je da kandidat/kinja posjeduje sljedeće kvalifikacije:

 • Završen fakultet društvenog smjera;
 • Iskustvo u implementaciji projekata;
 • Iskustvo rada sa mladim poduzetnicima, u poduzetništvu ili interesovanje za oblast poduzetništva;
 • Izražene komunikacijske i organizacijske vještine (poznavanje osnovnih principa odnosa s medijima, te pisane komunikacije, poželjno iskustvo u organizaciji događaja, logističkoj i tehničkoj podršci pri implementaciji događaja i aktivnosti);
 • Poznavanje rada organizacija civilnog društva;
 • Fleksibilnost, proaktivnost, timski rad;
 • Napredno znanje engleskog jezika;
 • Poznavanje rada u MS Office paketima, te audio i video formatima;
 • Poznavanje osnova računovodstva;
 • Izvršavanje obaveza i zadataka u zadatim rokovima;
 • Vozačku dozvolu B kategorije.

Udruženje projektnom menadžeru/ici nudi rad u dinamičnom i stručnom timu, te priliku za sticanje i usavršavanje znanja u oblasti poduzetništva, te niza vještina traženih na tržištu rada.

Ohrabrujemo sve koji smatraju da mogu izvršavati navedene zadatke, posjeduju tražene kvalifikacije i žele doprinijeti realizaciji misije i vizije Udruženja da pošalju svoju prijavu.

Molimo vas da svoj CV (max.3 stranice) i motivacijsko pismo (max.1 stranica) dostavite najkasnije do 10.11.2017.godine na email adresu: info@upzbih.ba, sa naznakom: „Udruženje poslovnih žena u BiH: Prijava za posao - Projektni menadžer/ica“.