Uvodna radionica Akademije poduzetništva žena

Udruženja poslovnih žena u BiH te USAID/Sweden Farma II predstavili su teme koje će se obrađivati tokom Akademije te aktivnosti, kao i termine edukacija, i datume radionica.

Uvodna radionica Akademije poduzetništva žena

U velikoj sali Općine Novi Grad Sarajevo održana je uvodna radionica Akademije poduzetništva žena, koju je pokrenulo Udruženje poslovnih žena u BiH. Njih više od 30 biće prva generacija polaznica koje će steći znanja i vještine ali i dobiti mentorstvo uspješnih poslovnih ljudi. 

Na ovoj uvodnoj radionici polaznicama je predstavljen  program Akademije poduzetništva žena poduzetnicama iz Kantona Sarajevo. Polaznicama su o poduzetništvu , te o tome koje su potsticajne mreže i programi za podršku start-up firmama, novo registrovanim obrtim  i preduzećima govorili Hazima Pecirep, šefica Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj Općine Novi Grad i Muhamed Bekto v.d. direktora Službe za zapošljavanje KS.

Istakli su kako je Akademija odličan način da se poduzetnice i one koje to žele biti uključe u procese koje svaki biznis zahtijeva. Isto tako objasnili su kako do potsticajnih sredstava kada su u pitanju Općina Novi Grad i Služba za zapošljavanje KS.

Predstavnici Udruženja poslovnih žena u BiH i USAID/Sweden Farma II projekta pojasnile su polaznicama plan i program rada Akademije. Isto tako polaznice su popunile upitnike u kojima su navele šta je to što bi najviše željele čuti i naučiti tokom Akademije te koje i kakve mentore bi voljele imati.

Inače donator projekta Akademije je Federalni zavod za zapošljavanje a partneri u realizaciji projekta Akademije su USAID/Sweden FARMA II (Projekat razvoja tržišne poljoprivrede) i Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke–HERAG.