Tko smo mi?

Udruženje poslovnih žena u BiH predstavlja nastavak uspješnog rada Udruženja poduzetnica u BiH „ONE“ koje je nastalo zbog snažne potrebe za ukazivanjem važnosti uloge i doprinosa BiH žena poduzetnica, njihovog umrežavanja i promocije.

Nekoliko uspješnih poduzetnica i stručnjakinja iz različitih područja djelovanja (farmacija, mediji, marketing, IT i arhitektura) su pokrenule incijativu osnivanja Asocijacije poduzetnica 'ONE', kako bi kontinuirano radile na stvaranju boljih uvjeta ekonomskog okruženja u BiH, te unaprijedile poslovni ambijent za razvoj poduzetništva žena.

Glavni ciljevi!

Udruženja poslovnih žena u BiH su jačanje poduzetništva žena kroz pružanje mogućnosti za međusobno povezivanje poduzetnica, poslovnih žena, pružanje stručnih savjeta o pokretanju i razvoju biznisa, kao i informacija o finansijskim i edukativnim mogućnostima, a vezano za poduzetništvo.

Vizija!

Jačanjem društvenog okvira za razvoj poduzetništva žena kroz unapređenje razvojnih politika pokrenuti otvaranje novih radnih mjesta. Zajednički jačamo BiH ekonomiju!

Misija!

Pružanje podrške razvoju poduzetništva žena kroz međusobno povezivanje žena poduzetnica, poslovnih žena, edukaciju i savjetovanje.

Ključne aktivnosti UPZBiH:

Uspostavljanje mreže

za poduzetnice kako bi se povećao doprinos žena ekonomskom razvoju, posebno u oblasti poduzetništva

Mentorstvo

Pružanje podrške, savjeta i pomoći poduzetnicama

Promocija

Promocija primjera pozitivne prakse ženskog biznisa kroz organizaciju dodjele godišnjih nagrada

Organizacija

Organizacija konferencija, seminara i različitih vrsta edukativnih predavanja

Javno zagovaranje

Povezivanje sa domaćim i međunarodnim poslovnim udruženjima