O udruženju

Udruženje poslovnih žena u BiH je nastalo zbog snažne potrebe za ukazivanjem važnosti uloge i doprinosa BiH žena poduzetnica, njihovog umrežavanja i promocije.

Nekoliko  uspješnih poduzetnica i stručnjakinja iz različitih područja djelovanja (farmacija, mediji, marketing, IT i arhitektura) su pokrenule incijativu osnivanja Asocijacije poduzetnica “ONE”, kako bi kontinuirano radile na stvaranju boljih uvjeta ekonomskog okruženja u BiH, te unaprijedile poslovni ambijent za razvoj poduzetništva žena. Udruženje nastavlja sa radom pod imenom Udruženje poslovnih žena u BiH.

Glavni ciljevi Udruženja poslovnih žena u BiH su jačanje poduzetništva žena kroz pružanje mogućnosti za međusobno povezivanje poduzetnica i poslovnih žena, pružanje stručnih savjeta o pokretanju i razvoju biznisa, kao i davanje informacija o finansijskim i edukativnim mogućnostima, a vezanim za poduzetništvo.

Vizija Udruženja poslovnih žena u BiH:
Jačanjem društvenog okvira za razvoj poduzetništva žena kroz unapređenje razvojnih politika pokrenuti otvaranje novih radnih mjesta.Zajednički jačamo BiH ekonomiju!

Misija Udruženja poslovnih žena u BiH:
Pružamo podršku razvoju poduzetništva žena kroz međusobno povezivanje žena poduzetnica, poslovnih žena, edukaciju i savjetovanje.

Sažetak projekta

Nastavljajući sa svojim aktivnostima, a ostvarujući svoju misiju, Udruženje poslovnih žena u BiH organizira Dane poduzetništva žena i u 2016. kao događaj koji već prerasta u tradicionalan. Organizacija Dana poduzetništva žena, koju organiziramo po treći put, dio je svjetskog dana obilježavanja poduzetništva žena.Organizovanim djelovanjem na osnaživanju i promociji poduzetništva žena i poslovnih žena, Udruženje poslovnih žena u BiH namjerava ojačati pregovaračke pozicije i poboljšati poslovni ambijent, prije svega, brinući se o specifičnostima ženskih potreba u sferi poslovnih aktivnosti. Manifestacija ima za cilj, između ostalog, razbijanje tradicionalnog mišljenja o ulozi žene, utjecaj na problem ravnopravne podjele uloga muškaraca i žena, usklađivanje privatnih i poslovnih obaveza muškaraca i žena. Pozitivnim  primjerima iz zemlje i regije želimo  ojačati poduzetničke incijative kod žena, ali i smanjiti jaz među ženama domaćicama, poduzetnicama, umjetnicama, menadžericama i političarkama.

Očekivani rezultati:
-    Intenziviranje javnih razgovora o ulozi žena u poslovnom svijetu;
-    Savladavanje stereotipa kod žena;
-    Osnaživanje poslovne svijesti kod žena;
-    Jačanje svijesti u društvu o potencijalima poduzetnih žena;
-    Osnaživanje poslovne svijesti kod žena;
-    Obrazovanje kao osnovni element komunikacije i potencijala za promjene u društvu.

Svrha projekta

Svrha projekta je promocija poduzetništva žena i poboljšanje razvoja poduzetništva žena u BiH.Dani poduzetništva žena postali su tradicionalna manifestacija još od 2014 godine, a ove godine za cilj imaju:

- promocija društvenog značaja uz prepoznavanje potencijala i dostignućapoduzetništva žena u Bosni i Hercegovini;
- pružiti priliku i prezentirati mogućnosti za zastupanje i lobiranje za sve aktivnosti koje se odnose na pitanja poslovnih žena;
- analizirati ključne probleme koji negativno utječu na poslovne žene  i na razvoj poduzetništva žena;
- analizirati ključne probleme koji utiču na razvoj poticajnog okruženja za podršku MSP-a(mala i srednja preduzeća);
- Definirati nove  politike i programe za podršku razvoja  poduzetništva žena.

Korisnici

Provođenje projekta se odnosi  na poduzetnice i poslovne žene, čije se poslovanje kompanija kreće u rasponu od mikro poduzetništva do srednjeg poduzetništva. Cilj je uticati na ”start up” poduzetnice i potencijalne poduzetnice.

Plan aktivnosti

Aktivnosti koje planiramo organizirati u okviru Dana poduzetništva žena 2016 odvijaju se u nekoliko tematskih cjelina:

- Sajamsko-izložbeni
- Poslovni susreti, domaći i regionalni
- Protokolarni i radni susreti  poduzetnica sa ambasadoricama i     političarkama
- Konferencije i okrugli stolovi

Dani poduzetništva žena 2016.

Preuzmite program Dana poduzetništva žena 2016.

Program PDF dokument